Xem Phim Dương Gia Tướng

Dương Gia Tướng - The Yangs Saga

Bộ Phim Dương Gia Tướng – The Yangs Saga
- Dương Trạch Lâm vai Dương Lệnh Công (Dương Nghiệp)
- Từ Ỷ vai Xa Tái Hoa (Dương Phu Nhân)
- Lê Hán Trì vai Dương Đại Lang (Diên Ngọc)
- Âu Dương Bội San vai Đại Nương
- Ngô Trấn Vũ vai Dương Nhị Lang (Diên An)
- Thương Thiên Nga vai Nhị Nương
- Lý Quốc Lân vai Dương Tam Lang (Diên Định)
- Mao Thần Quân vai Tam Nương
- Miêu Kiều Vỹ vai Dương Tứ Lang (Diên Huy)
- Cung Từ Ân vai Tứ Nương
- Huỳnh Nhật Hoa vai Dương Ngũ Lang (Diên Đức)
- Tạ Ninh vai Ngũ Nương
- Lưu Đức Hoa vai Dương Lục Lang (Diên Chiêu)
- Lưu Gia Linh vai Lục Nương (Sài Quận Chúa)
- Lương Triều Vỹ vai Dương Thất Lang (Diên Tự)
- Tăng Hoa Thiên vai Thất Nương (Đỗ Kim Nga)
- Lý Phán Phán vai Dương Bát Muội
- Châu Hải My vai Dương Cửu Muội
- Thang Chấn Nghiệp vai Bát Hiền Vương
- Thích Mỹ Trân vai Liêu Quốc Nhị Công Chúa
- Đào Đại Vũ vai Phan Hổ
- Trương Anh Tài vai Tào Quốc Cựu
- Liêu Khải Trí vai Hồ Diên Phi Hiền
- Huỳnh Doãn Tài vai Quỹ Cốc Tử
- Triệu Nhã Chi vai Quan Âm
- Uông Minh Thuyên vai Hoa Sơn Thánh Mẫu
- Châu Nhuận Phát vai Lữ Đồng Tân
- Trịnh Du Linh vai Hà Tiên Cô
- Trang Tịnh Nhi vai Phan Phi
- Lạc Ứng Quần vai Phan Báo
- Tần Hoàng vai Gia Tướng Mạnh Lượng

Tóm tắt nội dung: Dương Lệnh công là nguyên soái trấn biên cương của Tống quốc, hết lòng trung can, vì nước quên thân, Dương Gia có tất cả 7 người con trai, Thất Lang, còn nhỏ tính tình ham chơi, do đó chẳng may quá tay làm chết con tra Phan Hổ của tể tướng đương triều Phan Nhơn Mỹ gây nên hiềm khích 2 nhà. Đồng thời, Lục Lang đả lôi đài cưới được Sài Quận Chúa gây nên mối hận lớn trong lòng Phan Nhơn Mỹ
Tây Liêu có ý đồ xâm lấn biên cương đại Tống, đã bày ra bữa tiệc tại Kim Sa Thang mời Hoàng thượng Tống Quốc đến nghị đàm. Đoán được ý đồ của Tây Liêu, Dương Lệnh Công đã để Đại Lang giả dạng Hoàng Thượng, cùng toàn bộ thất tử đến nghị đàm tại Kim Sa Thang.
Tây Liêu hạ độc Dương Đại Lang ngay tại bữa tiệc, bao vây toàn bộ Dương gia Quân, Dương Thất Lang đột phá vòng vây tìm quân cứu viện, bị Phan Nhân Mỹ hạ độc thủ, vạn tiễn xuyên tâm. Đại Lang, Nhị Lang Tam Lang tử chiến xa trường, Dương Lệnh Công vì sa cơ, không muốn rơi vào tay giặc,đã đập đầu vào bia đá hy sinh. Ngũ Lang được các nhà sư Ngũ Đài Sơn che chở, ngộ ra đường thiền đã xuống tóc đi tu, Tứ Lang vì thương nặng, được Đại Công Chúa Liêu Quốc cứu sống. Dương gia tướng, thất tử đi, nhất tử hồi …
Khi các người con trai trong gia đình Dương Gia đều hy sinh khi chinh chiến thì Xà Thái Quân cùng các con gái và con dâu đã lãnh đạo Dương Gia quân quyết báo thù nhà phá Thiên Môn Trận….

Incoming search terms:

Chuyên mục: Phim Bộ Hong kong

Bài liên quan

post thumbnail

Thần y Hỷ Lai...

Xem: 2,764
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
post thumbnail

Nguyên soái vui...

Xem: 2,001
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
post thumbnail

Bình Tây Đại...

Xem: 2,904
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
post thumbnail

Mỹ nhân vô lệ

Xem: 4,236
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
post thumbnail

Viện dệt hoàng...

Xem: 2,608
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
post thumbnail

Thái sư Trần...

Xem: 1,230
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
post thumbnail

Truy đuổi ái...

Xem: 799
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
post thumbnail

Giấc mộng Đường...

Xem: 387
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
post thumbnail

Thiên thiên hữu...

Xem: 1,028
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
post thumbnail

Tân Mã Vĩnh...

Xem: 1,233
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
post thumbnail

Truyện tìm thần

Xem: 406
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
post thumbnail

Vân Nương

Xem: 518
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...